Kwaliteitscontrole van beschermings- en medische middelen

De hulpmiddelen die het Landelijk Consortium Hulpmiddelen aan zorginstellingen levert, moeten voldoen aan hoge kwaliteitseisen. Het kwaliteitsteam van LCH ziet daarom toe op de kwaliteit van deze hulpmiddelen.

CE-markering of gelijkwaardige norm en kwaliteit

De kwaliteit van medische hulpmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen wordt binnen de EU geborgd via een CE-markering. Deze markering geeft aan dat het product voldoet aan wettelijke eisen en dat het kwalitatief in orde is. Producten die via dit wettelijk kader op de markt worden gebracht, hoeven niet extra te worden getest op kwaliteit. De kwaliteitsborging zit tenslotte in de CE-markering.

Vanwege de wereldwijd grote vraag door de coronacrisis kocht het LCH ook persoonlijke beschermingsmiddelen en medische hulpmiddelen in die buiten het Europees wettelijk kader vallen en/of die van nieuwe leveranciers kwamen. Dit werd tijdelijk toegestaan, zolang het ging om producten met een gelijkwaardige buitenlandse norm en een gelijkwaardige kwaliteit. Hiervoor is toestemming gegeven door de inspectiediensten ISZW of golden tijdelijke afspraken van Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd onder strikte voorwaarden.

Momenteel koopt het LCH alleen nog middelen in die voldoen aan de CE-marking.

Waar kan ik terecht met vragen of opmerkingen?

Mochten er ondanks de kwaliteitscontrole twijfels bestaan over door het LCH geleverde producten, dan kunt u dit aangeven bij ons. Daarnaast kunt u een melding maken bij de relevante toezichthouders: