Beschermingsmiddelen en medische hulpmiddelen

Het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH) verzorgde de centrale inkoop van persoonlijke beschermingsmiddelen en medische hulpmiddelen voor de zorg. Deze middelen zijn nu bedoeld als noodvoorraad voor de zorg wanneer er tekorten dreigen. Zorgaanbieders kunnen hun voorraden nu bij hun reguliere leveranciers inkopen. 
Ook wordt het beheer en levering van testen en testmateriaal voor de Dienst Testen verzorgd. Deze middelen kunnen ook worden aangevraagd via deze website. Informatie en richtlijnen over het testbeleid zijn te vinden op de website van Dienst Testen.

Welke beschermingsmiddelen en medische hulpmiddelen zijn op voorraad

Bureau LCH heeft de volgende middelen op voorraad. De productlijst wordt indien nodig uitgebreid of ingeperkt. De middelen worden gebaseerd op de behoeften in de zorgsector.

  • Adembeschermende FFP2-maskers
  • Chirurgische maskers, type 2R
  • Isolatiejassen
  • Schorten
  • Oogbeschermingsmiddelen, waaronder brillen
  • Handschoenen
  • Diagnostische testen (inclusief PCR-materiaal, swabs en media)
  • Desinfecteermiddelen
  • Injectienaalden
  • Perfusoren, spuitenpompen en infuuspompen

Noodvoorraad: beheer en distributie

De taken van het LCH zijn het inkopen, beheren en distribueren van beschermingsmiddelen. Het LCH is een noodvoorraad voor de zorg.

Inkoop vanuit Nederland en buitenland

Er zijn momenteel genoeg middelen voor de zorg beschikbaar van de juiste kwaliteit. Er worden daarom geen middelen meer ingekocht. Mocht inkopen van middelenin de toekomst nodig zijn, dan heeft Bureau LCH voldoende leveranciers in binnen- en buitenland om alle zorgprofessionals te kunnen voorzien van persoonlijke beschermingsmiddelen en medische hulpmiddelen. Dit betekent dat het LCH op dit moment geen nieuwe leveranciers nodig heeft.

Beheer van de noodvoorraad

Voor het beheer van de noodvoorraad wordt samengewerkt met gespecialiseerde marktpartijen die het beheer van de persoonlijke beschermingsmiddelen en medische hulpmiddelen verzorgen. Zij hebben ervaring in het beheer van deze productgroepen en waarborgen dat de opslag onder de vereiste omstandigheden gebeurt.

Leveringen op aanvraag

Op dit moment kunnen zorgaanbieders en professionals hulp- en beschermingsmiddelen inkopen bij hun reguliere leveranciers. Wanneer er tekorten dreigen te ontstaan in de zorg kunnen middelen via LCH worden aangevraagd. Alle middelen die geleverd worden, voldoen aan de hiervoor wettelijk geldende normeringen. 

Afbouwen van de noodvoorraad

In de gehele wereld zijn er inmiddels meer dan voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen en medische hulpmiddelen. De volgende stap is nu de noodvoorraad af te bouwen tot een minimale voorraad voor de zorg in Nederland. Dit gebeurt door de middelen een andere bestemming te geven door verkoop, donatie en duurzame verwerking. Dit gebeurt uiterst zorgvuldig en hierdoor heeft het afbouwen van de voorraad tijd nodig.