Home

Aan het begin van de coronacrisis bleken er in de zorg acute tekorten te zijn van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) en medische hulpmiddelen (MH). Door samen te werken met verschillende partijen is in korte tijd een tijdelijk consortium op te zetten dat de inkoop en distributie van PBM en MH centraal ging regelen: het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH). 

Het LCH heeft grote hoeveelheden ingekocht als noodvoorraad. Het ministerie heeft er zo voor gezorgd dat zorgverleners altijd over middelen van de juiste kwaliteit konden beschikken. De markt is nu weer genormaliseerd en het is niet meer nodig een grote noodvoorraad aan te houden. Er wordt nu gewerkt om te noodvoorraad af te bouwen. Er zijn drie werkwijzen om dit te doen:

  • Verkopen
  • Doneren
  • Duurzaam verwerken

Lees meer over het verkopen, doneren en verwerken