Home

Aan het begin van de coronacrisis bleken er in de zorg acute tekorten te zijn van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) en medische hulpmiddelen (MH). Het ministerie van VWS heeft vanaf de eerste melding van het rondwarende virus, actie ondernomen om de tekorten te beperken. Het ministerie wilde daarmee voorkomen dat zorgverleners onbeschermd aan het werk gingen. Door samen te werken met verschillende partijen is het gelukt om in korte tijd een tijdelijk consortium op te zetten dat de inkoop en distributie van PBM en MH centraal ging regelen: het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH). 

Omdat het niet duidelijk was hoe lang er tekorten aanhielden en hoe lang de crisis ging duren, zijn er grote hoeveelheden ingekocht als noodvoorraad. Het ministerie heeft er zo voor gezorgd dat zorgverleners altijd over middelen van de juiste kwaliteit konden beschikken. De markt is nu weer genormaliseerd en het is niet meer nodig een grote noodvoorraad aan te houden. Er wordt nu gewerkt om te noodvoorraad af te bouwen. Er zijn drie werkwijzen om dit te doen:
•    Verkopen
•    Doneren
•    Duurzaam verwerken

Lees meer over het verkopen, doneren en verwerken