Nieuwe website van het Landelijk Consortium Hulpmiddelen live

Het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH) is opgericht aan het begin van de coronacrisis op initiatief van de zorgsector, in opdracht van het ministerie van VWS. Het doel van het LCH is het waarborgen van de beschikbaarheid  van persoonlijke beschermingsmiddelen voor de zorg. Inmiddels zorgt het LCH voor een noodvoorraad van de juiste kwaliteit.

De verantwoordelijk voor de aansturing en ondersteuning van het Landelijk Consortium Hulpmiddelen is overgegaan naar het CIBG. Daarbij is deze website lchulpmiddelen.nl live gegaan. 

Dienstverlening LCH blijft gelijk

Het CIBG is een uitvoeringsorganisatie van het ministerie van VWS. Samen met het LCH zorgt CIBG ervoor dat de noodvoorraad voor de zorgsector beschikbaar blijft. De dienstverlening van LCH verandert daarin niet. Daarnaast blijft het LCH nauw samenwerken met de partijen in de zorg.