Over het LCH

Het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH) is opgericht aan het begin van de coronacrisis op initiatief van de zorgsector, in opdracht van het ministerie van VWS. Het doel van het LCH is het waarborgen van de beschikbaarheid  van persoonlijke beschermingsmiddelen voor de zorg.

Belangrijkste taken van het LCH

Het LCH heeft als taken:

  • Centrale inkoop van persoonlijke beschermingsmiddelen voor de zorg.
  • Beheren van de noodvoorraad voor de zorg.
  • Distributie van persoonlijke beschermingsmiddelen aan zorginstellingen en –professionals.

Het LCH zorgt voor de aanvullende inkoop van persoonlijke beschermingsmiddelen, naast het reguliere inkoopproces van zorgaanbieders bij hun vaste leveranciers. Daarvoor werkt het LCH samen met deskundigen uit de zorgsector, met transport- en distributiebedrijven en met producenten van persoonlijke beschermingsmiddelen.