Over het LCH

Het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH) is opgericht aan het begin van de coronacrisis in 2020 op initiatief van de zorgsector, in opdracht van het ministerie van VWS. Het doel van het LCH is het waarborgen van de beschikbaarheid  van persoonlijke beschermingsmiddelen voor de zorg.

Belangrijkste taken van het LCH

Het LCH had als taken:

  1. Centrale inkoop van persoonlijke beschermingsmiddelen voor de zorg.
  2. Beheren van de noodvoorraad voor de zorg.
  3. Distributie van persoonlijke beschermingsmiddelen aan zorginstellingen en –professionals.

Inmiddels voert LCH alleen nog de tweede taak actief uit. Daarvoor werkt het LCH samen met deskundigen uit de zorgsector, met transport- en distributiebedrijven en met producenten van persoonlijke beschermingsmiddelen.