Beschermings- en medische hulpmiddelen aanvragen

Zorginstellingen en zorgprofessionals kunnen persoonlijke beschermingsmiddelen aanvragen bij het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH). Het LCH is een noodvoorraad, middelen kunnen alleen worden aangevraagd als bij de reguliere leverancier niets te krijgen is. Bekijk hieronder welk aanvraagproces voor uw instelling of functie geldt.

Ziekenhuizen, ambulancezorg of PBM-coördinatoren in de ROAZ-regio’s

  • Persoonlijke beschermingsmiddelen kunnen worden aangevraagd via het aanvraagportaal van OneMed/QRS.
  • Voor het aanvragen is een account nodig, deze kan worden aangevraagd via het portaal.
  • Hulpmiddelen die het LCH levert voldoen aan hoge kwaliteitseisen en kunnen niet retour worden gestuurd.

Huisartsen, zorginstellingen uit de care-sector en GGZ

  • Organisaties die vallen onder de andere zorginstellingen die zijn opgenomen in de verdeelsystematiek van VWS kunnen middelen aanvragen via het aanvraagportaal van Mediq/Medbis. Dit zijn onder andere huisartsen, gehandicaptenzorg, mondzorg, verpleeg- of verzorgingshuizen en GGZ.
  • Voor het aanvragen is een account nodig, deze kan worden aangevraagd via het portaal.
  • Hulpmiddelen die het LCH levert voldoen aan hoge kwaliteitseisen en kunnen niet retour worden gestuurd.

ZZP'er en werkzaam in de zorg

ZZP’er die werkzaam zijn in de zorg kunnen persoonlijke beschermingsmiddelen op de volgende manieren aanvragen:

  • Uw opdrachtgever vraagt middelen aan, als u werkt in opdracht van een zorginstelling.
  • Werkt u niet in opdracht van een zorginstelling, dan kunt u middelen aanvragen via het aanvraagportaal Mediq/Medbis.

Mantelzorgers, PGB-gefinancierde zorgverleners en vrijwilligers in palliatieve zorg

Werkt u als mantelzorger, vrijwilliger in de palliatieve zorg of als zorgverlener voor een pgb-houder? Dan kunt u bij de apotheek persoonlijke beschermingsmiddelen krijgen. Informatie over hoe dit werkt dat kunt u vinden op de website van de Rijksoverheid | Zorg voor thuiswonenden.