Beschermings- en medische hulpmiddelen aanvragen

Zorgaanbieders en zorgprofessionals kunnen persoonlijke beschermingsmiddelen en medische hulpmiddelen aanvragen bij het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH). Deze voorraad is een noodvoorraad. Middelen kunnen alleen worden aangevraagd als bij de reguliere leveranciers niets te krijgen is. Bekijk hieronder welk aanvraagproces voor uw instelling of functie geldt.

Ziekenhuizen, ambulancezorg of PBM-coördinatoren in de ROAZ-regio’s

  • Persoonlijke beschermingsmiddelen of medische hulpmiddelen kunnen worden aangevraagd via het aanvraagportaal van OneMed/QRS.
  • Voor het aanvragen is een account nodig, deze kan worden aangevraagd via het portaal.
  • Middelen die het LCH levert voldoen aan alle kwaliteitseisen en kunnen niet retour worden geretourneerd.

Huisartsen, zorginstellingen uit de care-sector en GGZ

  • Organisaties die vallen onder de andere zorginstellingen die zijn opgenomen in de verdeelsystematiek van VWS kunnen middelen aanvragen via het aanvraagportaal van Mediq/Medbis. Dit zijn onder andere huisartsen, gehandicaptenzorg, mondzorg, verpleeg- of verzorgingshuizen en GGZ.
  • Voor het aanvragen is een account nodig, deze kan worden aangevraagd via het portaal.
  • Middelen die het LCH levert voldoen aan alle kwaliteitseisen en kunnen niet retour worden geretourneerd.

ZZP'er en werkzaam in de zorg

ZZP’ers die werkzaam zijn in de zorg kunnen persoonlijke beschermingsmiddelen en medische hulpmiddelen op de volgende manieren aanvragen:

  • Uw opdrachtgever vraagt middelen aan, als u werkt in opdracht van een zorgaabieder.
  • Werkt u niet in opdracht van een zorgaanbieder, dan kunt u middelen aanvragen via het aanvraagportaal Mediq/Medbis.

Mantelzorgers, PGB-gefinancierde zorgverleners en vrijwilligers in palliatieve zorg

Werkt u als mantelzorger, vrijwilliger in de palliatieve zorg of als zorgverlener voor een pgb-houder? Dan kunt u bij de apotheek persoonlijke beschermingsmiddelen en medische hulpmiddelen krijgen. Informatie over hoe dit werkt dat kunt u vinden op de website van de Rijksoverheid | Zorg voor thuiswonenden.