Afbouwen van de voorraad

In 2020 zijn grote hoeveelheden hulp- en beschermingsmiddelen ingekocht door het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH). Dit om eventuele toekomstige tekorten te voorkomen. Het LCH heeft ervoor gezorgd dat tijdens de verschillende golven in de coronacrisis voldoende middelen beschikbaar waren zodat voor medewerkers in de zorg beschermd konden werken. In de gehele wereld zijn inmiddels meer dan genoeg persoonlijke beschermingsmiddelen en medische hulpmiddelen.

De volgende stap is nu de noodvoorraad af te bouwen. De afbouw van de noodvoorraad gebeurt door middel van drie activiteiten.

  1. Verkoop
  2. Donatie
  3. Duurzame verwerking

De hoeveelheid middelen die momenteel in de opslag ligt, is groot. De middelen een bestemming geven door verkoop, donatie en verwerking gebeurt uiterst zorgvuldig.

Verkopen

Als eerste wordt gekeken of de middelen kunnen worden verkocht aan partijen die daar een goede bestemming aan kunnen geven, buiten de Nederlandse zorg. De wereldhandel is echter door de zeer grote aankopen van nationale overheden meer dan verzadigd. Toch wordt alles gedaan om zoveel mogelijk te verkopen. Alle middelen uit de noodvoorraad met de juiste kwaliteit komen voor verkoop in aanmerking. Zo kunnen kwalitatief goede middelen die niet leverbaar zijn voor de Nederlandse zorg, buiten de Europese Unie erg gewenst zijn. De focus bij de verkoop ligt op middelen met de kortste houdbaarheid. Daarnaast wordt een financiƫle afweging gemaakt.

Doneren

Naast het verkopen van de middelen is er contact met het ministerie van Buitenlandse Zaken, mede Nederlandse overheden zoals gemeenten, onderwijsinstellingen en goede doelen instellingen om middelen te doneren. Donaties kunnen alleen gedaan worden aan goede doelen organisaties, hulpbehoevende landen of organisaties die het gebruiken voor het uitoefenen van hun publieke taak. Dit is een belangrijke afweging, zodat zo min mogelijk marktverstoring optreedt terwijl tegelijkertijd de middelen ingezet kunnen worden op plekken waar deze hard nodig zijn. Er hebben al donaties plaatsgevonden aan onder andere Suriname, Sierra Leone, Indonesiƫ, voedselbanken en andere Nederlandse hulporganisaties.

Duurzaam verwerken

Er wordt alles aan gedaan om de middelen zoveel mogelijk te verkopen en te doneren. Maar er kan niet worden voorkomen dat onbruikbare middelen uit de noodvoorraad verwerkt moeten worden. Er wordt scherp gekeken naar de kosten voor de opslag en beheer van deze onbruikbare middelen tegenover de kosten van afvoeren. En wanneer duurzaam verwerken moet worden ingezet. Duurzame verwerking houdt in dat materialen worden gescheiden, gerecycled en grondstoffen worden teruggewonnen. Op deze wijze kan op een maatschappelijk verantwoorde en duurzame manier ontmanteling en vernietiging van de middelen en de verpakking worden gerealiseerd.