Uitvraag markt voor inrichting noodvoorraad

Het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH) is een tijdelijk samenwerkingsverband tussen de Rijksoverheid en diverse markt- en zorgpartijen om de inkoop, opslag en distributie van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) en medische hulpmiddelen ten tijde van de coronacrisis centraal en snel te organiseren. De aansturing en ondersteuning van het LCH is overgegaan naar het CIBG. Zij fungeert als regieorganisatie op de partijen die de dienstverlening uitvoeren ten behoeve van de continue beschikbaarheid van PBM voor de zorg.

Expertise van de markt is nodig

Om het beheren van de noodvoorraad te continueren, doet het CIBG in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een aanbesteding. Voorafgaand aan deze aanbesteding wordt een marktconsultatie gedaan. Het CIBG vraagt partijen mee te denken over de insteek en passende eisen aan te dragen, zodat ze in de aanbestedingsfase een goede kans maken voor het uitbrengen van een passend aanbod.

Informeer marktpartijen die over deze marktconsultatie moeten weten. De inhoud van de marktconsultatie is te vinden op CTM en TenderNed: de online marktpleinen voor aanbestedingen van de Nederlandse overheid.